Tag: đồ thu đông

Chia sẻ kinh nghiệm chọn đồ thu đông

Chia sẻ kinh nghiệm chọn đồ thu đông

Da lộn là chất liệu làm từ mặt trong của da động vật. Chất liệu này dày dặn, phù hợp với trời lạnh, lại có giá bình dân hơn nhiều so với mua da bóng, da trơn. Thời trang thu